Julkaisun ammattilainen - Release Engineer (Helsinki)

Kokopäivätyö hyvässä seurassa vahvassa vastuuroolissa eri sidosryhmien kesken. Tässä tehtävässä ei luetella yksityiskohtaisia teknisiä kilkkeitä, vaan haetaan 'seniori'-asennetta yhteistyön ja riskinhallinnan kehittämiseen, sekä eri tyyppisten toimintatapojen yhdistämiseen.


General Requirements

 • Prosessiosaamista
 • Julkaisujen suunnittelukokemusta
 • Riskienhallintaosaamista eri sidosryhmien välillä. Huom! vaatii vahvaa näyttöä tästä.
 • Ohjelmistokehitysmenetelmien tuntemista. Huom! kokemusta sekä perinteisten että ketterien menetelmien parista!
 • Offshore ja SaaS -kokemusta • For more information, please contact , phone , email:

  APPLYING INSTRUCTIONS:

  Follow carefully the process while ‘Apply this position’:

  • Answer to each ‘bullet’ and requirement separately.
  • Tell what experience and skills you have per requested subject (e.g. technology, programming language,…).
  • If you don’t have experience of some requested subject, tell that as well (but if you are familiar with it based on your own research, you can mention it).
  • Tell your salary request!
  • Attach CV and use our template for that (see below).
  • Make sure that all the requested criteria can be found in competence list and work history.
  • Check the language for all the material!

  In order to make the applying process more effective, please use our CV template when placing an application: MindFit CV Template (doc)