Henkilöarviointi

Henkilöarviointimenetelmämme perustuvat toimialakohtaiseen kompetenssikartoitukseen. Olemme erikoistuneet tehtäväkohtaiseen osaamisen mittaamiseen, joka takaa työnantajalle kattavat tiedot työnhakijan tai nykyisen työntekijän osaamisesta. Haastattelu- ja testaustilanteessa edetään yleiseltä tasolta hyvin yksityiskohtaiselle tehtävätasolle. Teknisen osaamisen lisäksi selvitetään kandidaatin kommunikointi-, esiintymis- ja tiedonjakamisvalmiudet. Lyhyesti: Testaamme ne ominaisuudet ja osaamisen tason, jotka kertovat suoraan tekijän sen hetkisistä kyvyistä, sekä tulevaisuuden potentiaalista ja motivaatiosta. Tarvittaessa täydennämme prosessia psykologisella henkilöarvioinnilla.

Kattavin tulos saadaan yhdistämällä psykologinen testaus ja kompetenssipohjainen henkilöarvionti, jolloin saadaan tarkka ennuste kandidaatin persoonallisuusominaisuuksista sekä alakohtaisesta käytännön osaamisesta. Molempia arviointimalleja voi tilata myös erikseen.

Henkilöarviointi sopii osaksi rekrytointiprosessia, sekä organisaation henkilöstön sisäiseen urakartoitukseen. Vastaavasti yritysten YT-neuvottelujen osana henkilöarviointi voi tuottaa ratkaisevan avun esimerkiksi työtehtävien vaihtumiseen irtisanomisten sijaan.

Teemme henkilöarvioinnin automaattisesti myös kaikille headhunteille sekä alihankintakonsulteillemme.

personnelevaluation