Koulutus

Kokeneiden yliopisto- ja tohtoritason tutkijoidemme ja analyytikoidemme voimin tarjoamme kursseja paitsi henkilöarvioinnin ja rekrytoinnin kehittämiseen, myös käytettävyyteen ja käyttöliittymäsuunnitteluun, finanssisektorille, sekä kommunikointitaitoihin teollisuuden ja liike-elämän tarpeita ajatellen. Meiltä myös englanninkielen kurssit, jotka on suunniteltu nimenomaan liikekumppanin ymmärtämistä ajatellen (esim. teknologia-alalla).

Alla tietoja kurssien sisällöistä:

Henkilöarvioinnin kehittäminen organisaatiossa
• Henkilöarviointi rekrytoinnissa
• Henkilöarviointi urakehitystyökaluna
• Motivaation merkitys urakehitykselle

Käytettävyyssuunnittelu
• Tuotekehitys- ja testausyrityksille suunnattu
• Perehdytään mm. ihmisen ajatteluprosessiin ja sen huomioimiseen tuotteiden käytettävyyttä ja käyttöliittymiä suunniteltaessa
• Käsitellään käytettävyysasioiden huomioimista kehitysprojekteissa sekä asiakkaan ja käyttäjän roolia tässä prosessissa
• Helsingin Yliopiston hyväksymä opetusmateriaali, joka vastaa kurssia ”Kognitiivinen suunnittelu” 2 ov (Ckt144)
• Perusosa 1 pv + advanced 2 pv (vaihtoehtoina 1 tai 1+2 pv)
• Sisältää konkreettisia harjoituksia

Talouden tunnusluvut työvälineinä
• Koulutus sisältää perustiedot yleisimmistä taloudellisista tunnusluvuista, niiden käytöstä ja tietolähteistä
• Kurssin kesto: 1 päivä tai vaihtoehtoisesti luentokurssina

Finanssialan kehitystrendit – tulevaisuusvisio
• Koulutus sisältää näkemyksen rahoitusjärjestelmän ja finanssipalveluiden tulevaisuudesta Suomessa
• Kurssin kesto: 1 päivä tai vaihtoehtoisesti luentokurssina

Varainhoidon liiketoimintamallit ja ansaintalogiikka Suomessa
• Koulutus sisältää perustiedot varainhoitopalveluiden tarjoamisen liiketoiminnasta
• Kurssin kesto: 1 päivä tai vaihtoehtoisesti luentokurssina

Arvopaperimarkkinoiden rakenteet -peruskurssi
• Koulutus sisältää perustiedot arvopaperimarkkinoiden infrastuktuurista ja toiminnasta
• Kurssin kesto: 1 päivä tai vaihtoehtoisesti luentokurssina

 Teknillinen englanti ja bisnesenglanti
• Opetus: Opettajalla (tri) on akateemisen uran lisäksi yli 1o vuoden kokemus IT-alalta. Hän on työskennellyt teknisenä kirjoittajana sekä opetus- että projektikordinaattorina, ja toimii parhaillaan yliopiston opettajana.
• Luennot sisältävät työelämässä vaadittavien taitojen kehittämistä tukevia käytännön harjoituksia
• Käännöspalvelut
• Oikoluku

Bisneskommunikointi (suomi ja englanti)
• Yrityskommunikoinnin perus- ja syventävät taidot (teoria ja harjoittelu)
• Johtamiskommunikointi
• Yritysetiikka

einstein