Julkaisun ammattilainen - Release Engineer (Helsinki)

Kokopäivätyö hyvässä seurassa vahvassa vastuuroolissa eri sidosryhmien kesken. Tässä tehtävässä ei luetella yksityiskohtaisia teknisiä kilkkeitä, vaan haetaan 'seniori'-asennetta yhteistyön ja riskinhallinnan kehittämiseen, sekä eri tyyppisten toimintatapojen yhdistämiseen.


Yleiset vaatimukset

 • Prosessiosaamista
 • Julkaisujen suunnittelukokemusta
 • Riskienhallintaosaamista eri sidosryhmien välillä. Huom! vaatii vahvaa näyttöä tästä.
 • Ohjelmistokehitysmenetelmien tuntemista. Huom! kokemusta sekä perinteisten että ketterien menetelmien parista!
 • Offshore ja SaaS -kokemusta • Lisätietoja antaa , puh , email:

  HAKUOHJE:

  Kun haet jotain paikkaa, toimi seuraavasti:

  • Vastaa aina jokaiseen vaatimukseen ja mahdolliseen toiveeseen erikseen (käsittele jokainen ’bullet’ erikseen).
  • Varmista, että vastauksesi kertoo, miten hyvin tunnet kunkin aihepiirin, ja mitä kokemusta siitä on.
  • Jos jostain aiheesta ei ole kokemusta, kerro sekin lyhyesti (voit kuitenkin tehostaa vastausta kuvailemalla lyhyesti, jos olet perehtynyt teoreettisella tasolla aiheeseen).
  • Älä siis vastaa ympäripyöreästi vapaamuotoisella tekstillä vaan kommentoi jokaista aihepiiriä erikseen!
  • Kerro palkkatoiveesi!
  • Liitä mukaan (mielellään meidän pohjaan tehty) CV.
  • Varmista että kysytyt asiat löytyvät CV:stä ja että CV:n kompetenssilistan asiat ovat myös työhistoriassa.
  • Tarkista kieliasu ja oikeinkirjoitus koko materiaalille!

  Tehokkaimmin työpaikan haku etenee kun liität hakulomakkeeseen meidän omalle pohjalle täytetyn CV:n, jonka voi ladata täältä: MindFit CV Template (doc)