Kari Härkönen
MindFitin perustaja, Kari Härkönen, on aiemmin työskennellyt teknologia- ja finanssialalla. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus henkilöarvioinneista ja rekrytoinneista em. toimialoilla. Kari valmistui sähköteknikoksi vuonna 1992 ja on sen jälkeen suorittanut mm. tietotekniikan insinöörin ja kognitiotieteen maisterin (FM) tutkinnot. Nykyään hän tekee työn ohella väitöskirjaa henkilöarvioinnin kehittämiseen liittyen. Lue Karin koko historia ⇒ Kari

kari

Anni Turunen
Anni toimii HR koordinaattorina sekä rekrytoijana. Anni on kiinnostunut työelämän vuorovaikutussuhteista ja työhyvinvoinnista, rekrytoinnista sekä henkilöstön kehittämisestä. Viimeiset pari vuotta Anni on opiskellut ja työskentellyt ulkomailla, ja hän nauttiikin paljon työskentelystä hektisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä. Anni on koulutukseltaan puheviestinnän kandidaatti.

Tuuli Yli-Jaskari
Tuuli toimii HR-assistenttina ja rekrytoijana. Tuulin on erityisen kiinnostunut henkilöstönkehittämisestä ja erilaisista työllistymiseen liittyvistä asioista. Tuulilla on runsaasti kokemusta asiakaspalvelutyöstä ja hän on elementissään, kun saa auttaa ihmisiä työnhakuprosessin eri vaiheissa. Viimeiset vuodet Tuuli on opiskellut Kasvatustieteen maisteriksi, joista osan aikaa hän on opiskellut myös ulkomailla.

Sven Åström
Svenin tausta on erilaisissa avaintason johtotehtävissä IT-, pankki- ja finanssisektorilla. Hän toimii partnerina ja neuvonantajana.

sven

Atso Andersén
Taloustieteen tohtori Atso tekee liiketoiminta- ja riskianalyysejä MindFitissa. Hänen taustassaan yhdistyvät mm. pankkiala (Suomen Pankki), pörssi (HEX) ja IT-projektit.

atso